Učíme se doma 

  • zdravím své žáky dychtící po vědomostech 
  • když nám daná situace brání chodit do školy a získávat vědomosti a dovednosti živě, tak se musíme spokojit s touto formou
  • průběžně aktualizuji svůj e-learning a přidávám přehled úkolů , aby jste se v tom neztratili
  • zadání sledujte i na bakalářích, protože občas po vás budu chtít i elektronické odevzdání přes bakaláře
  • pokud se nám tato situace bude prodlužovat, plánuji i vytvoření jednoduchých on-line testíků, aby jsem mohla průběžně ověřovat vaše nabité vědomosti při samostudiu
  • k opakování můžete využívat i VŠEVĚD - jehož ikonu najdete na stránkách školy v levé liště - jsou tam i nějaká cvičení do přírodopisu
  • vytvořila jsem i třídy na umimefakta.org a přeposlala jsem vám hesla - kdo se nudí může si tam trénovat co se mu líbí, mě to přijde zábavné a je to občas adrenalin, když soutěžím s členy své rodiny, kdo bude lepší v určitém tématu